Upptäckten

upptackten_logogoodbook

 

Kursen Upptäckten – en tydlig presentation av Jesus

Kursen Upptäckten presenterar kristen tro i en inbjudande form. Deltagarna i en Upptäckten-grupp träffas för att äta eller fika och för att samtala om vad man läst i sin hemuppgift. Under 10 samlingar samt en helg tillsammans går man igenom Markusevangeliet för att se vem Jesus är och vad han säger till oss.

Styrkan i kursen är att deltagarna själva läser Bibeln och svarar på frågor som hjälper dem att förstå vem Jesus är och varför han kom till  världen.

Kursen är öppen för alla. Gruppen möts i en informell atmosfär där det är öppet för alla slags frågor som har med ämnet att göra. Ingen deltagare är tvungen att be, sjunga eller bekänna kristen tro för att få vara med.

Kursen formades i Storbritannien för över tio år sedan under namnet Christianity Explored. Den används nu i kyrkor i många länder runt om i världen. Tusentals människor har i dessa grupper fått en klarare bild av evangeliet. Åtskilliga deltagare har också under eller efter kursen blivit övertygade om evangeliets sanning och blivit omvända till kristen tro.

Nu presenteras kursmaterialet för första gången på svenska. Här finns ett utmärkt tillfälle för församlingar och andra att presentera Bibelns budskap för både “kyrkvana” och andra i en avspänd gemenskap!

Paketpris alla 3 böckerna: 270 kr

Paketpris alla 3 böckerna + DVD: 475 kr


KurshandbokKurshandbok

Kurshandboken innehåller bland annat föredragen som en av ledarna håller.

140 kr

 

 

 

 

LedarhandbokLedarhandbok

Ledarhandboken är avsedd för ledarna i kursen. Den förklarar först den grundläggande målsättningen med kursen, som ledarna studerar i ett antal egna samlingar. Sedan följer en värdefull vägledning för planering av lektionerna.

120 kr

 

 

 

CE Study Guide a/wStudiehandbok

Studiehandboken är avsedd för vanliga  kursdeltagare. Boken har tio kapitel, ett för varje vecka. I varje kapitel finns en kort  sammanfattning av veckans föredrag som hålls av en ledare. Sedan följer några frågor för samtal i grupper, och sist några frågor för eget studium hemma inför följande vecka. Ett avsnitt i boken med rubriken Utforska det kristna livet studeras under en helg tillsammans.

75 kr 1 ex

65 kr 2-9 ex

55 kr 10- ex

 

DVDDVD-skivor med föredragen

Två dvd-skivor med föredragen för de tio veckosamlingarna och de fyra helgsamlingarna. Föredragen av Rico Tice är på engelska med svensk textning. De är välgjorda och hålls i en ledig stil, med ett anslag av både allvar och skön humor.

255 kr