Upptäckten: Alla böckerna

270,00kr

Detta paket inkluderar en kurshandbok, en ledarhandbok och en studiehandbok.

Kategori:

Beskrivning

Kursen Upptäckten – en tydlig presentation av Jesus

Kursen Upptäckten presenterar kristen tro i en inbjudande form. Deltagarna i en Upptäckten-grupp träffas för att äta eller fika och för att samtala om vad man läst i sin hemuppgift. Under 10 samlingar samt en helg tillsammans går man igenom Markusevangeliet för att se vem Jesus är och vad han säger till oss.

Styrkan i kursen är att deltagarna själva läser Bibeln och svarar på frågor som hjälper dem att förstå vem Jesus är och varför han kom till  världen.

Kursen är öppen för alla. Gruppen möts i en informell atmosfär där det är öppet för alla slags frågor som har med ämnet att göra. Ingen deltagare är tvungen att be, sjunga eller bekänna kristen tro för att få vara med.

Kursen formades i Storbritannien för över tio år sedan under namnet Christianity Explored. Den används nu i kyrkor i många länder runt om i världen. Tusentals människor har i dessa grupper fått en klarare bild av evangeliet. Åtskilliga deltagare har också under eller efter kursen blivit övertygade om evangeliets sanning och blivit omvända till kristen tro.

Nu presenteras kursmaterialet för första gången på svenska. Här finns ett utmärkt tillfälle för församlingar och andra att presentera Bibelns budskap för både “kyrkvana” och andra i en avspänd gemenskap!